نقش بیمارستان در کسب رضایت بیماران

در بیمارستان هایی که خدمات و امکانات گسترده ای برای پاسخگویی به نیازهای بیماران ارائه می دهند، بیمار فرصت می کند بر اضطراب هایش غلبه کرده و به فعالیت های فرهنگی و هنری، هر چند به میزان محدود بپردازد.

بدون تردید جلب مشارکت و رضایت بیمار و ایجاد روحیه همکاری به منظور پیشبرد امر درمان از هدف های مهم پرستاری است در غیر این صورت اجرای تدابیر درمانی با مشکلات و گاه با شکست روبرو خواهد شد.

زمینه های فعالیت بیمارستان و کسب رضایت بیماران

بر اساس تحقیقات، بیمارستانها غالباً در 3 زمینه فرهنگی، تکنولوژیکی و ساخت اجتماعی فعالیت می کند. پیشرفت سریع علم پزشکی، پیدایش تکنولوژی جدید و عرضه تسهیلات بهداشتی و درمانی مطلوبتر از یک طرف، و تغییراتی که در بیماریها و طرز معالجه آنها پیدا شده، بالا رفتن سطح معلومات مردم و بهبود وضع اجتماعی و اقتصادی و سایر شرایط زندگی از طرف دیگر، باعث گردیده که انتظارات و توقعات مردم از خدمات ارائه شده در بیمارستانها نسبت به سابق بیشتر شود.

استفاده از انواع تخت بیمارستانی با کیفیت و همگام با تکنولوژی در کنار این عوامل می تواند در کسب رضایت بیماران موثر باشد. تخت بيمارستانی در استراحت بیمار به طور مستقیم تاثیر گذار است و انتخاب تخت بيمار مناسب می تواند رضایت بیمار را رقم بزند.

نقش مردم در کارایی بیمارستان ها

امروزه در بسیاری از جوامع، مردم در همه امور بیمارستان دخالت می کنند و در کارائی بیمارستانها نقش اساسی را بعهده می گیرند. بنابراین جلب رضایت آنان بسیار مهم و تعیین کننده است. بطور خلاصه می توان گفت: هدف بیمارستان تامین نیاز و جلب رضایت و بهبودی بیمار است و بیمار به نوبه خود فلسفه وجودی بیمارستان است.

اگر مدیران مراکز درمانی این فلسفه را بخوبی درک نکنند و امور موسسه را به آزمون و خطا بسپارند به سرنوشت اکثر بیمارستانهای کشورهای در حال توسعه دچار خواهند شد. آنجاست که دو امر متناقض بر آنها مترتب است، یعنی با وجود وفور بیماری، مراجعات به بیمارستان کم است و یا در عین پائین بودن ضریب اشغال تخت با کمبود تخت بیمارستانی مواجه هستند.

برنامه ریزان و مدیران بیمارستانهای موفق، تامین نیاز و جلب رضایت و بهبود بیمار را پیش شرط اصلی ماموریت خود می دانند و هدف بیمارستان را در راستای هدف مشترک پیش خواهند برد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تخت بیمارستانی نجفی و دریافت آخرین قیمت تخت بیمارستانی شماره 09123063398 یا 66973991 تماس حاصل نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید