در این صفحه با انواع تخت بیمارستانی تولید شده توسط صنایع پزشکی نجفی آشنا خواهید شد. تخت بیمارستانی نجفی متشکل از انواع تخت برقی، تخت مکانیکی، تخت نیمه الکترونیکی، تخت های تمام ABS،تخت ژینوکولوژی، تخت شکن دار، تخت لگن خور بوده و قابلیت سفارش تخت سفارشی بیمار نیز وجود دارد. برای کسب اطلاعات درباره قیمت تخت بیمارستانی با شماره 09123063398 یا 66973991 آقای نجفی تماس حاصل نمایید.

تخت بیمارستانی نجفی

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد