تخفیف ویژه به مدت محدود برای تمامی محصولات صنایع پزشکی نجفی
تخفیف ویژه به مدت محدود برای تمامی محصولات صنایع پزشکی نجفی

تخت زایمان الکترونیکی مدل 2010

تخت زایمان الکترونیکی

با قابلیت شستشو و ضد عفونی