تخفیف ویژه به مدت محدود برای تمامی محصولات صنایع پزشکی نجفی
تخفیف ویژه به مدت محدود برای تمامی محصولات صنایع پزشکی نجفی

تخت ژینوکولوژی

دارای ابعاد استاندارد

قسمت سر تخت متحرک (80-0) و بدنه تخت قابل تنظیم به شکل مورب به وسیله هندل مکانیکی

رویه تخت فوم فشرده و کاور چرمی مرغوب