تخفیف ویژه به مدت محدود برای تمامی محصولات صنایع پزشکی نجفی
تخفیف ویژه به مدت محدود برای تمامی محصولات صنایع پزشکی نجفی

تخت بیمارستانی ABS مدل 2600

تخت بیمارستانی سه شکن ICU و CCU

الکترونیکی فول کنترل از نوع ABS

سیستم ذخیره انرژی

پوشش رنگ استاتیک یا پودری