تخفیف ویژه به مدت محدود برای تمامی محصولات صنایع پزشکی نجفی

تخت 2شکن لگن خور

تخت ٢شكن لگن خور .با تنظيم ارتفاع تمام فايبر .فول كنترل قابل شتشو