تخفیف ویژه به مدت محدود برای تمامی محصولات صنایع پزشکی نجفی

تخت زایمان الکترونیکی مدل 2010

تخت زایمان الکترونیکی

با قابلیت شستشو و ضد عفونی