تخفیف ویژه به مدت محدود برای تمامی محصولات صنایع پزشکی نجفی

تخت ژینوکولوژی

دارای ابعاد استاندارد

قسمت سر تخت متحرک (80-0) و بدنه تخت قابل تنظیم به شکل مورب به وسیله هندل مکانیکی

رویه تخت فوم فشرده و کاور چرمی مرغوب