تخفیف ویژه به مدت محدود برای تمامی محصولات صنایع پزشکی نجفی

تخت بیمارستانی ABS مدل 2500

تخت بیمارستانی سه شکن الکترونیکی

از نوع ABS

با حفاظ های متصل

پوشش رنگ استاتیک یا پودری