تخفیف ویژه به مدت محدود برای تمامی محصولات صنایع پزشکی نجفی

تخت بیمارستانی ABS مدل 2500

تخت بیمارستانی سه شکن فول کنترل

با قابلیت تنظیم ارتفاع از نوع ABS

پوشش رنگ استاتیک یا پودری