تخفیف ویژه به مدت محدود برای تمامی محصولات صنایع پزشکی نجفی

تخت بیمارستانی ABS مدل 2600

تخت بیمارستانی سه شکن ICU و CCU

الکترونیکی فول کنترل از نوع ABS

سیستم ذخیره انرژی

پوشش رنگ استاتیک یا پودری