تخفیف ویژه به مدت محدود برای تمامی محصولات صنایع پزشکی نجفی

تخت بیمارستانی تمام ABS

تخت بیمارستانی سه شکن با حفاظ ABS