تخفیف ویژه به مدت محدود برای تمامی محصولات صنایع پزشکی نجفی

تخت بیمارستانی مدل 2017

تخت برقی با تنظیم ارتفاع

با دو سال گارانتی