تخفیف ویژه به مدت محدود برای تمامی محصولات صنایع پزشکی نجفی

تخت بیمارستانی مدل 2700

تخت برقی فول با چهار موتور مجزا

با حفاظ تمام ABS

با دو سال گارانتی