تخفیف ویژه به مدت محدود برای تمامی محصولات صنایع پزشکی نجفی

برانکارد ریکاوری

رویه تمام ABS ، مقاوم دارای دو حفاظ جک دار ، تنظیم ارتفاع (در دو نوع الکترونیکی و مکانیکی)